Quality

Iedereen binnen de RAI moet veilig kunnen werken onder goede arbeidsomstandigheden, daar zorgen wij voor. We zetten ons dagelijks in om, door onderzoek, te kunnen (blijven) voldoen aan de strengste (inter)nationale normen (ISO en NEN) op de gebieden van kwaliteit, arbo-veiligheid en milieu. Op deze gebieden kunnen collega’s en organisatoren bij ons ook terecht voor advies. Het beleid dat hiervoor ontwikkelt moet worden werken wij uit.
Heb jij oog voor een goede werkomgeving?

Quality

Maak alvast kennis met je collega's

Quality

Cindy van de Nesse

Coördinator Arbo & Veiligheid

Veiligheid staat voorop
Iedereen wil graag veilig werken en ook weer veilig thuiskomen. Daar ben ik voor. Het is mede aan mij om alert te zijn op de risico’s om ons heen en om te zorgen voor een (milieu)veilige en gezonde arbeidsomgeving binnen de RAI. Daartoe houd ik mij bezig met beleidstukken, de arbo-norm OHSAS 18001 en Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E’s). Deze certificeringen zijn gericht op Arbo en Veiligheid.

Risico’s beperken
In principe gelden alle procedures van Quality KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) voor iedere afdeling binnen de RAI. De risico’s verschillen natuurlijk wel per afdeling. Daarom werk ik veel samen met operationele afdelingen – zo inventariseer ik bijvoorbeeld samen met de Technische Dienst de arbeidsrisico’s van hun functie. Mijn werkdomein is complex en er spelen veel verschillende belangen. Alles wat ik maak moet zijn geschreven in heldere en makkelijke taal die voor iedereen leesbaar is, goed toepasbaar zijn in de praktijk en voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarnaast ben ik ook een vraagbaak voor collega’s. Binnen de RAI heb ik tevens de rol als preventiemedewerkster. In mijn e-mail vind ik dagelijks nieuwe vragen over werkplekken, beeldschermbrillen of arbo & veiligheid.